/asianajotoimisto/

Jusse Rissanen

Asianajotoimisto Jusse Rissanen Oy tarjoaa luotettavaa, kokenutta ja ammattitaitoista oikeudellista osaamista.

Toimintaamme ohjaavina periaatteina ovat ratkaisukeskeisyys ja asiakkaan etu – asiakkaan kaupallisia intressejä unohtamatta.

Ratkaisukeskeistä juridiikkaa

AMMATTITAITOINEN

KOKENUT

KOKENUT

LUOTETTAVA

SITOUTUNUT

Palvelut

Toimistomme on keskittynyt palvelemaan erityisesti yrityksiä ja yhteisöjä sekä toimimaan niiden johdon ja hallinnon tukena.

Tarjoamme oikeudellista asiantuntemusta erityisesti seuraavilla aloilla.

Kaupalliset ja markkinaoikeudelliset asiat

Avustamme yrityksiä ja yhteisöjä kaupallisissa ja markkinaoikeudellisissa asioissa kuten sopimusten ja muiden asiakirjojen laatimisessa, kaupallisissa ja sopimusoikeudellisissa erimielisyystilanteissa, yhtiöoikeudellisissa asioissa, elinkeinotoimintaan liittyvissä kysymyksissä, vahingonkorvausasioissa, velkojien oikeuksien ajamisessa, IPR-oikeuksien puolustamisessa sekä kaupallisissa ja markkinaoikeudellisissa oikeudenkäynneissä.

Oikeudenkäynnit


Asianajaja Jusse Rissanen edustaa asiakkaitaan säännöllisesti erilaisissa riita-asioissa niin tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissäkin. Hänellä on monipuolinen kokemus erityisesti kaupallisten ja työoikeudellisten oikeudenkäyntien hoitamisesta. Riita-asioiden lisäksi Jusse Rissanen avustaa yritys- ja yhteisötoimintaan liittyvissä työturvallisuus- sekä ns. white collar -rikosasioissa.

Työoikeus

Tarjoamme oikeudellista asiantuntemusta kaikissa työoikeudellissa kysymyksissä kuten sopimusten ja muiden työoikeudellisten asiakirjojen laatimisessa, yhteistoimintamenettelyissä, kansallisissa ja rajat ylittävissä uudelleenjärjestelyissä, työturvallisuuskysymyksissä ja erimielisyyksien ratkaisemisessa sekä oikeudenkäynneissä.

Compliance

Toimistomme avustaa yrityksiä, yhteisöjä ja niiden johtoa sekä henkilöstöä mm. työelämään ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, kilpailuoikeudellisissa asioissa, tietosuoja-asioissa, lahjonnan ja korruption ehkäisyssä, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisessa sekä toimitusketjuihin liittyvien riskien hallinnassa.

PERUSTAJA

Asianajaja Jusse Rissasella on lähes kahdenkymmenen vuoden laaja-alainen kokemus lakimiestehtävistä eri asianajotoimistoissa. Ennen oman toimiston perustamista hän toimi osakkaana yhdessä Suomen vanhimmista asianajotoimistoista.

ASIANAJOTOIMISTO JUSSE RISSANEN OY

T: +358 400 416 338

E: jusse@rissanenlaw.fi

A: Antinkatu 3 D 7. krs
00100 Helsinki

Toimisto: info@jusserissanen.fi

Y-tunnus: 2952202-1

Kotipaikka: Helsinki