Korkeimmalta oikeudelta merkittävä ennakkopäätös;Työsopimuksen päättämissopimus katsottiin pätemättömäksi (4/2019)

#kko#työsopimus#päättämissopimus#irtisanominen #harkinta-aika#avustaja#pätemättömyys #irtisanominen#korvaus

Muista huolehtia työturvallisuudesta (3/2019)

#työturvallisuusohjeistus#delegointi#onnettomuus#korvausvastuu#sanktio

Työnantajan kalliit kompastuskivet (2/2019)

#työaikakirjanpito#työehtosopimus#sopimus#irtisanominen#laiminlyönti#irtisanominen#työturvallisuus#korvaus

Työntekijän alisuoriutuminen (1/2019)

#tavoitteet#työtehtävien laiminlyönti#väärä menettely#korvausvelvollisuus