/asianajotoimisto jusse rissanen/

Palvelut

Keskitymme siihen minkä osaamme

Asianajaja Jusse Rissanen tarjoaa asiakkailleen luotettavaa oikeudellista asiantuntemusta toimeksiantoon aina sitoutuen.

Tarjoamme oikeudellista asiantuntemusta erityisesti seuraavilla aloilla.

Kaupalliset ja markkinaoikeudelliset asiat

Avustamme yrityksiä ja yhteisöjä kaupallisissa ja markkinaoikeudellisissa asioissa kuten sopimusten ja muiden asiakirjojen laatimisessa, kaupallisissa ja sopimusoikeudellisissa erimielisyystilanteissa, yhtiöoikeudellisissa asioissa, elinkeinotoimintaan liittyvissä kysymyksissä, vahingonkorvausasioissa, velkojien oikeuksien ajamisessa, IPR-oikeuksien puolustamisessa sekä kaupallisissa ja markkinaoikeudellisissa oikeudenkäynneissä.

Oikeudenkäynnit


Asianajaja Jusse Rissanen edustaa asiakkaitaan säännöllisesti erilaisissa riita-asioissa niin tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissäkin. Hänellä on monipuolinen kokemus erityisesti kaupallisten ja työoikeudellisten oikeudenkäyntien hoitamisesta. Riita-asioiden lisäksi Jusse Rissanen avustaa yritys- ja yhteisötoimintaan liittyvissä työturvallisuus- sekä ns. white collar -rikosasioissa.

Työoikeus

Tarjoamme oikeudellista asiantuntemusta kaikissa työoikeudellissa kysymyksissä kuten sopimusten ja muiden työoikeudellisten asiakirjojen laatimisessa, yhteistoimintamenettelyissä, kansallisissa ja rajat ylittävissä uudelleenjärjestelyissä, työturvallisuuskysymyksissä ja erimielisyyksien ratkaisemisessa sekä oikeudenkäynneissä. Asianajaja Jusse Rissanen on kokenut työoikeuden osaaja. Hän neuvoo ja avustaa säännöllisesti niin kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin erilaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Edellisessä tehtävässään Jusse veti yhden Suomen vanhimman asianajotoimiston työoikeus -ryhmää. Hän on myös toiminut usean vuoden ajan eurooppalaisessa European Employment Group -nimisessä asiantuntijaryhmässä.

Compliance

Vastuullisuus on nykyisin entistä tärkempää ja erilaiset compliance -kysymykset ovatkin yritysten ja yhteisöjen arkipäivää. Maineriskin lisäksi vastuunsa laiminlyövä yhteisö – ja sen johto – altistaa itsensä niin suurelle taloudelliselle riskille kuin entistä useammin rikosoikeudelliseen vastuuseenkin. Toimistomme avustaa yrityksiä, yhteisöjä ja niiden johtoa sekä henkilöstöä mm. työelämään ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, kilpailuoikeudellisissa asioissa, tietosuoja-asioissa, lahjonnan ja korruption ehkäisyssä, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisessa sekä toimitusketjuihin liittyvien riskien hallinnassa.

ASIANAJOTOIMISTO JUSSE RISSANEN OY

T: +358 400 416 338

E: jusse@rissanenlaw.fi

A: Antinkatu 3 D 7 krs
00100 Helsinki

Toimisto: info@jusserissanen.fi

Y-tunnus: 2952202-1

Kotipaikka: Helsinki