TARJOAMME OIKEUDELLISTA ASIANTUNTEMUSTA ERITYISESTI SEURAAVILLA ALOILLA

Työoikeus

Asianajotoimisto Jusse Rissanen Oy tarjoaa oikeudellista asiantuntemusta kaikissa työoikeudellissa kysymyksissä kuten

  • sopimusten ja muiden työoikeudellisten asiakirjojen laatimisessa
  • yhteistoimintamenettelyissä
  • kansallisissa ja rajat ylittävissä uudelleenjärjestelyissä
  • työturvallisuuskysymyksissä 
  • erimielisyyksien ratkaisemisessa sekä oikeudenkäynneissä

Asianajaja Jusse Rissanen on kokenut työoikeuden osaaja. Hän neuvoo ja avustaa säännöllisesti niin kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin erilaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Edellisessä tehtävässään Jusse Rissanen veti yhden Suomen vanhimman asianajotoimiston työoikeus -ryhmää. Hän on myös toiminut usean vuoden ajan eurooppalaisessa European Employment Group -nimisessä asiantuntijaryhmässä.

Oikeudenkäynnit

Asianajaja Jusse Rissanen edustaa asiakkaitaan säännöllisesti erilaisissa riita-asioissa niin tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissäkin. Hänellä on monipuolinen kokemus erityisesti kaupallisten ja työoikeudellisten riita-asioiden hoitamisesta. Riita asioiden lisäksi Jusse Rissanen avustaa yritystoimintaan liittyvissä ns. white collar -rikosasioissa. Jusse Rissanen on toiminut asiamiehenä mm. pörssiyhtiöiden riita-asioissa ja avustanut yritysjohtoa merkittävissä rikosoikeudenkäyneissä.

Kaupalliset ja markkinaoikeudelliset asiat

Avustamme yrityksiä ja yhteisöjä kaupallisissa ja markkinaoikeudellisissa asioissa kuten sopimusten ja muiden asiakirjojen laatimisessa, yhtiöoikeudellisissa asioissa, elinkeinotoimintaan liittyvissä kysymyksissä (esim. sopimaton menettely), vahingonkorvausasioissa, velkojien oikeuksien ajamisessa, IPR-oikeuksien puolustamisessa ja kaupallisissa ja markkinaoikeudellisissa oikeudenkäynneissäkin.

Compliance

Vastuullinen liiketoiminta on nykyisin entistä tärkempää ja erilaiset compliance -kysymykset ovatkin yritysten ja yhteisjen arkipäivää. Maineriskin lisäksi vastuunsa laiminlyövä yhteisö – ja sen johto – altistaa itsensä niin suurelle taloudelliselle riskille kuin entistä useammin rikosoikeudelliseen vastuuseenkin.

Toimistomme avustaa yrityksiä, yhteisöjä ja niiden johtoa mm. työelämään ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa, tietosuoja-asioissa, lahjonnan ja korruption ehkäisyssä, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisessa sekä toimitusketjuihin liittyevien riskien hallinnassa.